Marketingový slovník

B2B marketing

Business-to-business marketing alebo B2B marketing predstavuje predaj produktov alebo služieb jednej spoločnosti druhej spoločnosti. B2B marketing využíva rovnaké marketingové prostriedky ako B2C marketing s ohľadom na osobitné potreby B2B zákazníka. Zatiaľ čo B2C zákazníci si vyberajú produkty nielen na základe ceny, ale aj podľa popularity, statusu a ďalších emocionálnych faktorov, B2B zákazníci sa riadia viac princípmi logiky a rozhodujú sa predovšetkým na základe potenciálu zisku. Nákupný proces B2B zákazníkov je dlhší, nakoľko venujú viac času prieskumu trhu. Predaj je často realizovaný vo väčších množstvách a zákazník má viac priestoru dohodnúť si cenu a osobitné podmienky predaja.

Pridaj komentár