Marketingový slovník

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo webovom prehliadači počítača alebo mobilného zariadenia používateľa ak tak určí webová stránka, ktorú používateľ navštívi. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú a ako dlho majú byť na príslušnom zariadení uložené. Podľa času uloženia odlišujeme dočasné a trvalé cookies. Kým dočasné cookies sú po odchode zo stránky vymazané automaticky, trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) uložené až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Ďalším delením cookies je delenie na vlastné cookies (cookies patriace navštívenej webovej stránke) a cookies tretích strán (externé služby, ktorých vlastníkom je tretia strana). Podľa účelu ďalej delíme cookies na: nevyhnutné cookies (potrebné na správne zobrazenie stránky), funkčné cookies (zhromažďujúce informácie o správaní používateľa) a reklamné cookies. Režim používania súborov cookies upravuje GDPR.

Pridaj komentár