Marketingový slovník

Copywriting v marketingu

Copywriting je spôsob písania textov (copy), ktorých cieľom je predaj určitého produktu alebo služby, pripadne motivovanie potencionálneho zákazníka k vykonaniu určitej akcie. Môže ísť o texty na webové stránky, reklamy, propagačné materiály atď. Copywriting nie je totožný s content writingom (tvorbou obsahu). Zjednodušene povedané, každá copy je obsahom, avšak nie všetok obsah je aj copy. Kým informačný, zábavný alebo vzdelávací content môže byť vytvorený len na účely zdieľania napr. formou sociálnych sieti, copy by mala byť vždy priama a zameraná na generovanie predaja.

Pridaj komentár