Marketingový slovník

Cost per Click​ (CPC)

Cena za kliknutie (CPC) predstavuje skutočnú cenu, ktorú inzerent zaplatí za každé kliknutie v marketingovej kampani s cenou za kliknutie (PPC). CPC ovplyvňuje viacero faktorov vrátane maximálnej ceny, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť za jeden klik, jeho skóre kvality ako aj pozícia ostatných inzerentov, ktorí majú záujem o rovnaké kľúčové slovo. CPC je dôležitá metrika pri vyhodnocovaní úspešnosti online reklamy. Ak je CPC vysoká, sťažuje sa tým dosiahnutie návratnosti investície do reklamy (ROAS).

Pridaj komentár