Marketingový slovník

Doména

Doména označuje názov webovej stránky. Názov domény je potrebný na vyhľadanie a identifikáciu počítačov na internete. Systém domén bol vytvorený z praktických dôvodov, nakoľko IP adresy, by boli pre ľudí ťažko zapamätateľné. Názov domény môže byť ľubovoľná kombinácia písmen a číslic v kombinácii s rôznymi príponami ako sú .com, .net, .sk atď. Každá doména sa pred začiatkom používania musí zaregistrovať a názov každej domény je jedinečný. Názov domény je potrebný na vytvorenie webovej stránky, samotný názov domény však nestačí. Rovnako je potrebná aj hostiteľská služba na ukladanie súborov a ich sprístupnenie na internete. Vlastníctvo domény automaticky nezahŕňa hosting.

Pridaj komentár