Marketingový slovník

E-commerce

E-commerce, známy tiež ako elektronický obchod, označuje predaj a nákup tovarov a služieb prostredníctvom internetu, vrátane prevodu peňazí a prenosu údajov potrebných na vykonanie danej transakcie. Elektronický obchod sa najčastejšie spája s predajom fyzických produktov online, v širšom zmysle však reprezentuje akýkoľvek druh komerčnej transakcie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár