Marketingový slovník

E-mailový marketing

E-mailový marketing je forma marketingu, ktorá využíva email ako svoj hlavný komunikačný prostriedok. Súčasťou e-mailového marketingu je vytváranie databázy e-mailových kontaktov. Zákazníci z tejto databázy sú pravidelne informovaní o nových produktoch a službách, zľavách, prípadne sa môžu prihlásiť na odber iných informácií. E-mailový marketing slúži na propagáciu produktov a služieb a je nástrojom na budovanie zákazníckej lojality.

Pridaj komentár