Vyhľadať v slovníku

Chianna way

MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

A/B testovanie

A/B testovanie, známe tiež ako “split testing“, je proces vytvárania a porovnávania dvoch alebo viacerých verzií ...

Viac

Affiliate marketing

Affiliate marketing je formou výkonnostného marketingu, v rámci ktorého affiliate partner získava províziu za marketing produktov inej ...

Viac

App (Aplikácia)

Webová aplikácia je program uložený na serveri a dostupný na internete prostredníctvom webového prehliadača. Zjednodušene možno povedať...

Viac

Backlink – spätný odkaz

Backlinks nazývané tiež "inbound links" alebo "incoming links" sú spätné odkazy jednej webovej stránky na druhú. Backlinks sú dôležitou...

Viac

B2B marketing

Business-to-business marketing alebo B2B marketing predstavuje predaj produktov alebo služieb jednej spoločnosti druhej spoločnosti. B2...

Viac

B2Cmarketing

Business-to-customer marketing alebo B2C marketing predstavuje predaj produktov alebo služieb konečnému zákazníkovi. Nákupný proces je ...

Viac

Banner ad (Banerová reklama)

Banner ad alebo banerová reklama je reklama zobrazená na webovej stránke vo forme obrázku (.jpg, .png, .gif) alebo iného multimédia. Je...

Viac

Blog

Blog (skrátená verzia pre „web log“) je online denník alebo web-stránka poskytujúca informácie v opačnom chronologickom poradí, pričom ...

Viac

Bot / Chatbot

Bot je počítačový program na vykonávanie automatických a repetitívnych úloh. Využívajú ich napr. internetové vyhľadávače ako je Google ...

Viac

Branding

Branding je marketingová aktivita, ktorej cieľom je vytvorenie firemnej identity spoločnosti vrátane názvu, loga a dizajnu za účelom zl...

Viac

Browser (Webový prehliadač)

Browser alebo webový prehliadač je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k informáciám na webe. Po zadaní určitej webovej stránk...

Viac

Bundles

Bundles je marketingová stratégia, ktorá predstavuje predaj niekoľkých produktov alebo služieb spoločne ako jednu kombinovanú položku a...

Viac

Cielenie (Targeting)

Cielenie alebo targeting je proces identifikácie cieľového publika, ktorému je následne doručená cielená reklama prostredníctvom rôznyc...

Viac

Cieľová skupina (Target audience)

Cieľová skupina alebo cieľové publikum je skupina ľudí s najväčším potenciálom stať sa zákazníkom firmy alebo značky. Cieľové publikum ...

Viac

CMS (Content Management System)

Systém na správu obsahu, známy aj pod skratkou CMS, je softvér, ktorý používateľom pomáha vytvárať, spravovať a upravovať obsah na webo...

Viac

Copywriting v marketingu

Copywriting je spôsob písania textov (copy), ktorých cieľom je predaj určitého produktu alebo služby, pripadne motivovanie potencionáln...

Viac

Cost per Action (CPA)

Cena za akciu alebo CPA - niekedy označovaná aj ako cena za akvizíciu - je metrika, ktorá meria náklady vynaložené v rámci digitálnej r...

Viac

Cost per Click​ (CPC)

Cena za kliknutie (CPC) predstavuje skutočnú cenu, ktorú inzerent zaplatí za každé kliknutie v marketingovej kampani s cenou za kliknut...

Viac