Marketingový slovník

A/B testovanie

A/B testovanie, známe tiež ako “split testing“, je proces vytvárania a porovnávania dvoch alebo viacerých verzií webovej stránky, e-mailu alebo iného marketingového nástroja a meranie rozdielu ich výkonnosti. Pri porovnávaní dvoch verzií toho istého produktu hovoríme o tzv. jednoduchom testovaní (napr. porovnávanie návštevnosti toho istého blogu s dvomi odlišnými nadpismi). Ak sa testujú viac ako dve verzie hovoríme o tzv. rozšírenom (viac-variačnom) testovaní.  Aj v tomto prípade však musí byť úroveň zmien rovnocenná, inak môže byť výsledok skreslený (ak sa teda testuje napr. nadpis blogu, v ostatných verziách nemožno zmeniť aj rozloženie textu alebo titulnú fotografiu). A/B testovanie môže byť realizované online prostredníctvom online nástrojov ako je Google Analytics, Hojtar alebo Google Formuláre. Náročnejšou metódou je testovanie priamo s používateľmi, ktorí v rámci neho opisujú svoje skúsenosti pri plnení vopred pripravených úloh.

Pridaj komentár