Marketingový slovník

Aktívny používateľ (Active user)

Aktívny používateľ je metrika webovej analytiky, ktorá meria počet unikátnych používateľov konkrétneho online produktu ako je napr. webová stránka alebo aplikácia za určité časové obdobie. Za ‘’použitie’’ sa pritom pokladá jednoduché otvorenie webu alebo aplikácie, prípadne vykonanie konkrétnej akcie alebo určitého počtu akcií v závislosti od konkrétneho produktu. Na základe hodnoteného časového obdobia hovoríme o mesačných aktívnych používateľoch (monthly active users – MAU), týždenných aktívnych používateľoch (weekly active users – WAU) a denných aktívnych používateľoch (daily active users – DAU).

Pridaj komentár