Marketingový slovník

Produkt placement

Produkt placement je forma reklamy, v rámci ktorej spoločnosť zaplatí za umiestnenie svojho výrobku, názvu alebo loga do umeleckých diel ako sú filmy, seriály, videohry, zábavné programy, piesne a pod. Ide o  nepriamu formu reklamy, pretože produkt nie je výslovne ponúkaný na predaj. Jednoduchým príkladom umiestnenia produktu vo filme je herec, ktorý pije sódu z fľaše s jasne čitateľným logom.

Pridaj komentár