Marketingový slovník

ROI (Return on investment)

Návratnosť investície (NI), známa tiež pod skratkou ROI, označuje mieru finančného zisku z konkrétnej obchodnej investície. ROI sa zvyčajne vyjadruje ako pomer alebo percento a vypočíta sa ako podiel čistého zisku investície a celkovej hodnoty pôvodnej investície. ROI je dôležitou metrikou pri hodnotení efektivity investície a indikátorom schopnosti investície generovať zisk.

Pridaj komentár