Marketingový slovník

Sessions – relácie

Sesions alebo relácie označujú skupinu interakcií používateľa s webovou stránkou v čase. V rámci jednej relácie si používateľ môže pozrieť jednu alebo viacero stránok, realizovať transakciu v e-shope, prípadne inak reagovať na obsah stránky. Jeden používateľ môže otvoriť viac relácií v ten istý deň alebo v rámci iného časového obdobia. V zásade platí, že hneď ako používateľ opustí stránku, relácia sa ukončí a naskytá sa možnosť otvoriť novú reláciu. Relácia môže byť ukončená aj automaticky po uplynutí 30 min nečinnosti používateľa.

Pridaj komentár