Marketingový slovník

Zrkadlovka

Zrkadlovka je fotoaparát používajúci na zobrazenie scény v hľadáčiku zrkadlo. Zrkadlovky môžu byť jednooké alebo dvojoké, pod pojmom zrkadlovka sa však spravidla rozumie jednooká zrkadlovka. Dnes sa takmer všetky filmové zrkadlovky nahradili digitálnymi zrkadlovkami, ktoré používajú namiesto filmu snímač obrazu.