Marketingový slovník

Akvizícia zákazníka (Customer Acquisition)

Pojem akvizícia zákazníka znamená získavanie nových spotrebiteľov, zákazníkov alebo klientov. Stratégie, ktoré vedú k akvizícii zákazníka sú napr. odporúčania tretích osôb, vernostné programy, influencer marketing, SEM a mnohé iné. Náklady na akvizíciu zákazníka (customer acquisition costs – CAC) sú spolu s celoživotnou hodnotou zákazníka (LTV) dôležitou metrikou, ktorú treba brať do úvahy pri vyhodnocovaní návratnosti investícií (ROI) z marketingových a predajných kampaní. Náklady na akvizíciu zákazníka možno vypočítať vydelením celkových nákladov spojených s akvizíciou / celkovým počtom nových zákazníkov v konkrétnom časovom období. Cieľom je dosiahnuť pomer vysokej LTV k CAC. Ideálny pomer je 3:1

Pridaj komentár