Marketingový slovník

API (Application Programming Interface)

API alebo Application Programming Interface je softvér, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu dvoch aplikácií. Ak sa napr. určitá aplikácia používa na mobilnom telefóne, aplikácia sa pripojí k internetu a odošle údaje na server. Server tieto údaje načíta, interpretuje ich, vykoná potrebné akcie a odošle ich späť do telefónu. Aplikácia následne tieto údaje interpretuje a čitateľným spôsobom poskytne požadované informácie používateľovi. Toto všetko sa realizuje prostredníctvom API. Rozlišujeme API verejné vydávané napr. spoločnosťami ako Facebook, Shopify a WordPress a API súkromné, ktoré sa používajú interne v rámci jednej spoločnosti.

Pridaj komentár