Marketingový slovník

App (Aplikácia)

Webová aplikácia je program uložený na serveri a dostupný na internete prostredníctvom webového prehliadača. Zjednodušene možno povedať, že každá stránka, ktorá vykonáva pre používateľa určitú akciu je zároveň aj webovou aplikáciou. Webové aplikácie môžu byť vytvorené na rôzne účely. Typickým príkladom je napr. web mail alebo e-shop. Väčšina webových aplikácií je písaná v HTML5 v kombinácii s CSS a JavaScript.

Pridaj komentár