Marketingový slovník

Beauty dish

Beauty dish je typ fotografického osvetľovacieho zariadenia, ktoré využíva parabolický reflektor k usmerneniu svetla do ohniska. Takto získané svetlo je niečo medzi priamym bleskom a softboxom a snímke dodáva kontrastný vzhľad s dramatickým efektom. V porovnaní s bežnými reflektormi sú beauty dish väčšie a ich súčasťou je nepriehľadný kryt pred zdrojom svetla, ktorý zabraňuje dopadu priameho svetla na predmet. Beauty dish sa využíva napr. v portrétovej a produktovej fotografii.