Marketingový slovník

Branding

Branding je marketingová aktivita, ktorej cieľom je vytvorenie firemnej identity spoločnosti vrátane názvu, loga a dizajnu za účelom zlepšenia jej viditeľnosti a jej odlíšenia od konkurencie. Inými slovami, branding pomáha zákazníkom identifikovať určitý produkt alebo službu medzi ostatnými produktmi a službami na trhu. Branding výrazne ovplyvňuje spôsob, akým je značka vnímaná a pomáha v nastavení marketingovej stratégie spoločnosti.

Pridaj komentár