Marketingový slovník

Bundles

Bundles je marketingová stratégia, ktorá predstavuje predaj niekoľkých produktov alebo služieb spoločne ako jednu kombinovanú položku a to často za nižšiu cenu, v porovnaní s cenou, ktorú by zákazník zaplatil za nákup každej položky samostatne. Produkty a služby spolu obvykle navzájom súvisia, ale nie je to podmienka.

Pridaj komentár