Marketingový slovník

Cielenie (Targeting)

Cielenie alebo targeting je proces identifikácie cieľového publika, ktorému je následne doručená cielená reklama prostredníctvom rôznych marketingových kanálov. Súčasťou tohto procesu je definovanie zákazníckej persóny, porozumenie správaniu používateľov a identifikácia platforiem, na ktorých sa používatelia nachádzajú.

Pridaj komentár