Marketingový slovník

Cieľová skupina (Target audience)

Cieľová skupina alebo cieľové publikum je skupina ľudí s najväčším potenciálom stať sa zákazníkom firmy alebo značky. Cieľové publikum je bežne definované na základe demografických, geografických a sociálno-ekonomických charakteristík. Identifikácia cieľového publika je dôležitým krokom v procese nastavenia úspešnej marketingovej stratégie značky.

Pridaj komentár