Marketingový slovník

Cost per Action (CPA)

Cena za akciu alebo CPA – niekedy označovaná aj ako cena za akvizíciu – je metrika, ktorá meria náklady vynaložené v rámci digitálnej reklamy potrebné na dosiahnutie konverzie. CPA je vo všeobecnosti vyššia ako cena za kliknutie (cost per click – CPC), pretože nie každý, kto klikne na reklamu, aj dokončí požadovanú akciu, či už nákup alebo vyplnenie formulára. Optimalizácie konverzie na webovej stránke by mala viesť k zníženiu CPA.

Pridaj komentár