Marketingový slovník

Cost Per Impression (CPI, CPM)

Cena za zobrazenie (CPI) je termín používaný pri nákupe tradičných reklamných médií, ako aj v online marketingu v súvislosti s návštevnosťou webu. CPI predstavuje náklady, ktoré inzerent zaplatí za každého potenciálneho zákazníka, ktorému sa reklama zobrazí. S CPI úzko súvisí aj pojem CPM – cena za tisíc zobrazení, ktorý označuje náklady vynaložené na každých tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorým sa reklama zobrazí. CPM je skratkou pojmu ‘’cost per mille’’, kde mille znamená tisíc v latinskom jazyku.

Pridaj komentár