Marketingový slovník

Expozičný čas (Rýchlosť uzávierky)

Expozičný čas je jedným z parametrov expozičného trojuholníka. Určuje dĺžku expozície fotografie a teda dobu, počas ktorej bude svetlo pôsobiť na svetlocitlivý povrch. Expozičný čas sa označuje tiež ako rýchlosť uzávierky alebo rýchlosť závierky.

Pridaj komentár