Marketingový slovník

Expozičný trojuholník

Expozičný trojuholník je kombinácia troch parametrov (ISO/CLONA/Expozičný čas), ktoré sú potrebné pre správnu expozíciu fotografie. Rovnakú expozíciu možno dosiahnuť rôznou kombináciou jednotlivých parametrov. V praxi to znamená, že ak sa zmeníme jednu z hodnôt, pre zachovanie správnej expozície musíme zmeniť aj zvyšné dve. V manuálnom expozičnom režime fotoaparátu je potrebné nastaviť všetky tri hodnoty podľa vlastného uváženia, kým v automatickom režime ich nastavuje fotoaparát sám. Existujú aj poloautomatické režimy – režim priority clony a režim priority času – pri ktorých sa manuálne nastaví len jedna z hodnôt a nastavenie zvyšných dvoch zabezpečí fotoaparát.

Pridaj komentár