Marketingový slovník

Firewall

Brána firewall je bezpečnostné sieťové zariadenie, ktoré monitoruje prichádzajúci a odchádzajúci prenos dát v sieti a povoľuje alebo blokuje dáta podľa stanovených bezpečnostných pravidiel. Zjednodušene povedané ide o akúsi bariéru medzi internou sieťou a prichádzajúcimi dátami z externých zdrojov (napríklad z internetu), jej cieľom je zabrániť škodlivému prenosu, ako sú napr. vírusy a hackeri.

Pridaj komentár