Marketingový slovník

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadenie Európskej únie, ktoré upravilo a zjednotilo ochranu osobných údajov v rámci Európskej únie. Nariadenie vstúpilo do účinnosti 25.5.2018 a týka sa každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje občanov Európskej únie. Oproti predchádzajúcej úprave nariadenie pridalo k okruhu osobných údajov, ktoré podliehajú jeho úprave aj údaje technického charakteru ako je IP adresa a súbory cookies. Majiteľom webových stránok na základe toho vznikla povinnosť informovať návštevníkov webu o rozsahu zbieraných dát a o tom za akým účelom sa zbierajú. Nariadenie ďalej zaviedlo právo prístupu k  údajom, právo na opravu a vymazanie, ako aj právo na obmedzenie spracovania. Nariadenie podmieňuje zber a spracovávanie osobných údajov informovaným, jasným a slobodným súhlasom návštevníka webu.

Pridaj komentár