Marketingový slovník

Google Ads

Google Ads (známe tiež pod starým názvom Google AdWords) je online reklamná platforma prostredníctvom ktorej môžu inzerenti osloviť reklamou potencionálnych zákazníkov v sieti Google. Takáto reklama môže mať formu textu, videa alebo produktu a môže byť umiestnená priamo vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) alebo na iných webových stránkach a mobilných aplikáciách siete Google. Väčšina služieb funguje na základe cenového modelu platby za kliknutie (PPC), prípadne platby za zobrazenie (Pay per impression) alebo za akciu (Pay per action).

Pridaj komentár