Marketingový slovník

Follow odkaz / No-follow odkaz

Follow a no-follow links sú formy hypertextového odkazu dôležité predovšetkým z pohľadu SEO. Dofollow hypertextové odkazy, dávajú vyhľadávaču signál, že odkazovaná stránka je dôveryhodná a množstvo takýchto odkazov môže stránke pomôcť umiestniť sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. No-follow links naopak obsahujú krátky útržok kódu (atribút), ktorý dáva vyhľadávaču informáciu o tom že link nemá byť sledovaný, inými slovami vyhľadávač ho nemá započítať do hodnotenia stránky.  No-follow links však nie sú úplne bezcenné nakoľko môžu byť ďalším zdrojom prinášajúcim na stránku návštevnosť (traffic). Cieľom linkbuildingu v SEO je zvyčajne proporcionalita medzi follow a no-follow odkazmi.

Pridaj komentár