Marketingový slovník

Engagement rate

Engagement rate je metrika, ktorá sleduje mieru interakcie publika s obsahom značky. Forma interakcie publika sa bude líšiť v závislosti od použitého média. V prípade sociálnych sietí pôjde najčastejšie o počet lajkov, komentárov a zdieľaní. Miera interakcie sa používa na hodnotenie úspešnosti online reklamných kampaní, nakoľko u používateľov, ktorí trávia čas reagovaním na videá, obrázky a blogy je vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú aj zákazníkmi značky.

Pridaj komentár