Marketingový slovník

Google Tag Manager

Google Tag Manager je bezplatný nástroj od Google, ktorý pomáha spravovať a vytvárať marketingové tagy na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii bez nutnosti úpravy zdrojového kódu. Marketingové tagy sú útržky kódu, ktoré môžu byť pridané na webovú stránku za účelom zhromažďovania určitých dát a ich zaslania tretej strane. Takouto monitorovanou udalosťou môže byť napríklad stiahnutie dokumentu, kliknutie na určitý link, odstránenie produktu z nákupného košíka atď. Google Tag Manager v kombinácii s Google Analytics pomáha vlastníkovi stránky zozbierať viac informácií o správaní používateľov, ktoré môžu byť následne využité na optimalizáciu marketingových aktivít.

Pridaj komentár