Marketingový slovník

Google Tag Assistant

Google Tag Assistant je bezplatný nástroj webového prehliadača Google Chrome (Chrome extension), ktorý slúži na kontrolu fungovania Google tagov webovej stránky vrátane Google Analytics, Google Tag Manager, sledovania konverzií AdWords atď. Po aktivovaní Google Tag Asistenta a navigácii na konkrétnu webovú stránku, Google tag Asistent zobrazí všetky prítomné Google tagy, ktoré sa na nej nachádzajú spolu s informáciami o tom, či fungujú správne a v prípade chýb navrhne riešenie na ich odstránenie.

Pridaj komentár