Marketingový slovník

Google Trends

Google Trends je nástroj zobrazujúci trendy vyhľadávania resp. poskytujúci prehľad o tom ako často sa hľadaný výraz zadáva do vyhľadávača Google v porovnaní s celkovým objemom vyhľadávania za dané časové obdobie. Google Trends poskytuje údaje o vyhľadávaných kľúčových slovách vrátane geografických informácií o používateľoch vyhľadávača. Google Trends možno použiť pri vyhľadávaní vhodných kľúčových slov a na sledovanie online trendov.

Pridaj komentár