Marketingový slovník

Greenscreen

Greenscreen (nazývaný aj bluescreen alebo chroma key) je technika kompozície dvoch obrazových vrstiev do jedného výsledného obrazu. Prvú vrstvu obrazu tvorí herec alebo určitý predmet umiestnený pred pozadím, ktorým je rovnomerne nasvietená plachta určitej farby. Farebná plachta je spravidla zelená, ale používajú sa aj iné napr. modrá – podstatou je, aby sa daná farba nenachádzala aj na snímanom objekte. Vďaka tejto technike je následne možné pridať na scenériu pozadie, které buď neexistuje alebo by natáčanie na danom mieste bolo nákladné alebo nemožné.

Pridaj komentár