Marketingový slovník

Vinetácia

Vinetácia je stmavenie obrazu resp. strata jasu alebo saturácie v rohoch a na extrémnych okrajoch fotografie v porovnaní s jej stredom. Môže mať rôzny pôvod, najčastejšie je to konštrukcia objektívu, pri ktorej nedopadá dostatok svetla do okrajových častí obrazu, alebo použitie filtra. Na vinetáciu výrazne pôsobí aj použitie clony. Stmavnutie je najvýraznejšie pri plne odclonenom objektíve, priclonením sa znižuje a od určitej hodnoty clony môže byť už nepozorovateľné.

Pridaj komentár