Marketingový slovník

Vysoký šum v obraze

V digitálnej i filmovej fotografii vedie zníženie expozície a použitie zodpovedajúcej vyššej citlivosti (ISO) spravidla ku zníženiu kvality obrazu a to v podobe hrubšej zrnitosti filmu alebo vyššiemu obrazovému šumu v iných typoch záznamových médií. Inými slovami čím vyššia citlivosť (ISO), tým vyššia zrnitosť alebo šum v obraze. Vysokému šumu sa dá predísť správnym nastavením expozície, alebo je ho možné čiastočne upraviť v príslušnom softvéri na úpravu fotografií.

Pridaj komentár