Marketingový slovník

Hyperlink

Hyperlink, známy tiež ako hypertextový odkaz, označuje ikonu, grafiku alebo text, ktorý odkazuje na iný súbor alebo objekt na webe. Hypertextové odkazy sa nachádzajú takmer na všetkých webových stránkach a umožňujú používateľom preklikávať sa z jednej stránky na stránku. Textové hypertextové odkazy sú v texte často podčiarknuté a zvýraznené modrou farbou, no nie je to pravidlom. Rozlišujeme: interné odkazy (internal links) prepájajúce webové stránky toho istého webu; externé odkazy (external links) smerujúce z jednej webovej stránky na webovú stránku patriacu niekomu inému a prichádzajúce odkazy (incoming links), ktoré sú opakom externého odkazu.

Pridaj komentár