Marketingový slovník

HTML

HTML je skratka pre Hypertext Markup Language. HTML sa používa pri tvorbe webových stránok, neriadi sa však princípmi logiky ako iné programovacie jazyky a nemá schopnosť vytvárať dynamické funkcie. HTML umožňuje vytvárať a formátovať sekcie, odseky, nadpisy a odkazy podobne ako v programe Microsoft Word. HTML sa používa v kombinácii s jazykmi CSS (Cascading Style Sheets) a JavaScrip. Kým JavaScript ovplyvňuje správanie a obsah webových stránok, CSS definuje vzhľad a rozloženie obsahu.

Pridaj komentár