Marketingový slovník

HTTPS

HTTPS (Hypertext transfer protocol secure) je zabezpečená verzia HTTP protokolu, ktorý je primárnym protokolom na odosielanie údajov medzi webovým prehliadačom a webovým serverom. Zobrazenie HTTPS v adrese URL rovnako znamená, že web je zabezpečený certifikátom SSL.

Pridaj komentár