Marketingový slovník

Hosting

Webhosting, nazývaný skrátene aj hosting, je prenájom miesta pre webové stránky na cudzom serveri. Prenajímateľ serveru sa nazýva hostingová spoločnosť alebo poskytovateľ webhostingu. Za hostingové služby sa zvyčajne platí mesačný alebo ročný poplatok. Väčšina hostiteľských spoločností podmieňuje poskytovanie hostingu vlastníctvom domény alebo ponúka predaj domén ako doplnkovú službu.

Pridaj komentár