Marketingový slovník

Impresie

Impresiou sa označuje zobrazenie reklamy alebo inej formy digitálneho média používateľovi. Impresie nie sú podmienené vykonaním akcie, predstavujú teda len možnosť, že reklama bude aj videná. Digitálny marketing výrazne zlepšil možnosti sledovania počtu zobrazení, ktoré má v tradičnom marketingu svoje limity. Impression tracking je bežnou metrikou, ktorá sa používa na meranie výkonnosti väčšiny typov online kampaní. Rozlišujeme pritom dve formy zobrazenia: doručené (served) a viditeľné (viewable). Pri viditeľnom zobrazení je pravdepodobnosť videnia vyššia nakoľko dokážu identifikovať správanie používateľov, ktoré znemožňuje zobrazenie reklamy (napr. použitie nástroja na blokáciu reklamy).

Pridaj komentár