Marketingový slovník

Inbound marketing

Inbound marketing je stratégia, ktorá využíva prostriedky tzv. pull marketingu ako je obsahový marketing, blogy, podujatia, SEO, sociálne médiá a ďalšie, na budovanie povedomia o značke a prilákanie nových kontaktov. V porovnaní s outbound marketingom, ktorý  cielene vyhľadáva zákazníkov, inbound marketing sa viac sústreďuje na budovanie vzťahov a viditeľnosť značky, ktorú potom vyhľadávajú sami zákazníci. Obsah inbound marketingu je často vzdelávací, zábavný a vo všeobecnosti publikom vítaný. Z krátkodobého hľadiska inbound marketing nemusí hneď generovať výsledky, z dlhodobého hľadiska je však často efektívnejší ako tradičný marketing.

Pridaj komentár