Marketingový slovník

Influencer marketing

Influencer marketing je forma marketingu realizovaná prostredníctvom sociálnych médií v rámci ktorého tretie osoby – influenceri odporúčajú určitý produkt alebo službu alebo ich umiestnia do svojho obsahu (product placement). Influenceri sú osoby s veľkým počtom fanúšikov na sociálnych médiách, celebrity alebo osoby považované za odborníkov v určitej oblasti. Influencer marketing je založený na spolupráci influencerov a značiek a funguje vďaka vysokej miere dôvery, ktorú si sociálni influenceri vybudovali u svojho publika. Odporúčania od nich slúžia ako forma sociálneho dôkazu pre potenciálnych zákazníkov. Influencer marketing je úzko spätý s ďalšími dvoma formami marketingu a to obsahovým marketingom a marketingom na sociálnych médiách.

Pridaj komentár