Marketingový slovník

Infografika

Infografika predstavuje vizuálnu reprezentáciu určitej informácie alebo dát. Často sa skladá z obrázkov, čísel, prípadne grafov s minimom textu. Jej cieľom je komunikovať určitú informáciu jednoduchým a prehľadným spôsobom. Infografiky dokážu upútať pozornosť rýchlejšie ako písaný text a sú obľúbeným nástrojom v marketingu. Využitie infografík v komunikácii značky na sociálnych médiách môže prispieť k zvýšeniu povedomia o značke a k zvýšeniu interakcie s publikom vo forme zdieľaní, lajkov a komentárov.

Pridaj komentár