Marketingový slovník

IP adresa

IP adresa alebo adresa internetového protokolu je číselný kód  pridelený každému zariadeniu pripojenému k počítačovej sieti, ktoré na komunikáciu používa internetový protokol. IP adresa plní dve hlavné funkcie: zabezpečuje správne adresovanie, smerovanie a doručovanie dát v rámci internetu a umožňuje lokalizáciu polohy používateľa. V súvislosti s IP adresou sa často spomínajú aj skratky IPv4 a IPv6, ktoré predstavujú rôzne verzie internetového protokolu a teda aj rôzne spôsoby zápisu IP adresy. IPv4 používa 32-bitový zápis adries, s postupnou expanziou internetu však už nebol dostačujúci. Nová verzia IPv6, používajúca 128-bitový zápis adries bola štandardizovaná v roku 1998.

Pridaj komentár