Marketingový slovník

Kľúčové slovo (Keyword, KW)

Kľúčové slová sumarizujú hlavné témy určitého obsahu. Z hľadiska SEO, ide o slová a frázy, ktoré sú zadávané používateľmi do internetového vyhľadávača. Ako vlastník webu a tvorca obsahu chcete, aby kľúčové slová na vašej webovej stránke zodpovedali tomu, čo ľudia vyhľadávajú. Cielenie správnych kľúčových slov môže zlepšiť umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) a zvýšiť tak organickú návštevnosť stránky. Kľúčové slová sa môžu skladať z jedného slova (head keawords) alebo z viacerých slov (long tail keywords). Kým jednoslovné KW majú spravidla vyšší objem vyhľadávania, viacslovné KW a frázy majú menšiu konkurenciu, čo je príležitosťou pre menšie stránky umiestniť sa vďaka nim vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Pridaj komentár