Marketingový slovník

Kontextová reklama

Kontextová reklama (context advertising) je spôsob zobrazovania internetovej reklamy, v rámci ktorého je reklama zobrazovaná v kontexte s obsahom webovej stránky  na základe zhody kľúčových slov. Kontextová reklama môže mať formu textu (textová reklama) alebo obrázku (bannerová reklama) a môže byť zobrazená vo výsledkoch vyhľadávania, v relevantných článkoch alebo v podobe linku v texte s relevantnými kľúčovými slovami. Medzi najznámejšie systémy poskytujúce kontextovú reklamu na slovenskom trhu patria Google AdWords a ETARGET. Väčšina druhov kontextovej reklamy funguje na princípe platby za kliknutie (PPC reklama).

Pridaj komentár