Marketingový slovník

ISO (fotografia)

Hodnota ISO určuje citlivosť fotocitlivého materiálu. Čím je ISO nastavené na vyššiu hodnotu, tým má fotografia vyšší šum. Štandardne sa používa ISO 100, pri tejto citlivosti sú fotografie čisté, takmer bez šumu. ISO je jedným z parametrov expozičného trojuholníka.

Pridaj komentár