Marketingový slovník

OOP (Object-oriented programming)

OOP, alebo objektovo orientované programovanie (object-oriented programming), je spôsob písania kódu, ktorý je založený na koncepte tzv. objektov, ktoré môžu obsahovať dáta  a kód: dáta vo forme polí (označovaných aj ako atribúty alebo vlastnosti) a kódu vo forme operácií (označovaných aj metódy). Počítačové programy sú v OOP vytvárané z objektov, ktoré sú vzájomne prepojené. Tento spôsob programovania sa tak líši od pôvodného imperatívneho programovania. Medzi významné, objektovo orientované programovacie jazyky patrí napr. Java, C ++, Python, PHP, , JavaScript, atď.

Pridaj komentár